Мы знаем все
о кабельной продукции

Аксессуары для вводно-распределительных устройств ВРУ сборных

Отправить заявку Онлайн
Array
(
  [0] => Array
    (
      [NAME] => Дверь внутренняя для ВРУ 18.ХХ.ХХ
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/dver-vnutrennyaya-dlya-vru-18-khkh-khkh/
      [PICTURE] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [NAME] => Дверь внутренняя для ВРУ 20.ХХ.ХХ
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/dver-vnutrennyaya-dlya-vru-20-khkh-khkh/
      [PICTURE] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [NAME] => Панель боковая для ВРУ 18.XX.40
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-bokovaya-dlya-vru-18-xx-40/
      [PICTURE] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [NAME] => Панель боковая для ВРУ 18.XX.60
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-bokovaya-dlya-vru-18-xx-60/
      [PICTURE] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [NAME] => Панель боковая для ВРУ 20.XX.40
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-bokovaya-dlya-vru-20-xx-40/
      [PICTURE] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [NAME] => Панель боковая для ВРУ 20.XX.60
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-bokovaya-dlya-vru-20-xx-60/
      [PICTURE] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [NAME] => Планка 255 (оцинк.), для ВРУ XX.63.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/planka-255-otsink-dlya-vru-xx-63-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [NAME] => Планка 345 (оцинк.), для ВРУ XX.45/80.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/planka-345-otsink-dlya-vru-xx-45-80-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [8] => Array
    (
      [NAME] => Планка 520 (оцинк.), для ВРУ XX.63.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/planka-520-otsink-dlya-vru-xx-63-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [NAME] => Планка 695 (оцинк.), для ВРУ XX.80.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/planka-695-otsink-dlya-vru-xx-80-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [10] => Array
    (
      [NAME] => Панель монтажная 300x255 (оцинк.), для ВРУ XX.63.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-montazhnaya-300x255-otsink-dlya-vru-xx-63-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [11] => Array
    (
      [NAME] => Панель монтажная 300x345 (оцинк.), для ВРУ XX.45/80.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-montazhnaya-300x345-otsink-dlya-vru-xx-45-80-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [12] => Array
    (
      [NAME] => Панель монтажная 300x520 (оцинк.), для ВРУ XX.63.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-montazhnaya-300x520-otsink-dlya-vru-xx-63-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [13] => Array
    (
      [NAME] => Панель монтажная 300x695 (оцинк.), для ВРУ XX.80.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-montazhnaya-300x695-otsink-dlya-vru-xx-80-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [14] => Array
    (
      [NAME] => Панель монтажная 500x255 (оцинк.), для ВРУ XX.63.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-montazhnaya-500x255-otsink-dlya-vru-xx-63-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [15] => Array
    (
      [NAME] => Панель монтажная 500x345 (оцинк.), для ВРУ XX.45/80.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-montazhnaya-500x345-otsink-dlya-vru-xx-45-80-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [16] => Array
    (
      [NAME] => Панель монтажная 500x520 (оцинк.), для ВРУ XX.63.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-montazhnaya-500x520-otsink-dlya-vru-xx-63-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [17] => Array
    (
      [NAME] => Панель монтажная 500x695 (оцинк.), для ВРУ XX.80.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-montazhnaya-500x695-otsink-dlya-vru-xx-80-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [18] => Array
    (
      [NAME] => Панель оперативная для ВРУ XX.45.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-operativnaya-dlya-vru-xx-45-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [19] => Array
    (
      [NAME] => Панель оперативная для ВРУ XX.63.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/panel-operativnaya-dlya-vru-xx-63-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [20] => Array
    (
      [NAME] => Перегородка учетного отсека для ВРУ XX.ХХ.40
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/peregorodka-uchetnogo-otseka-dlya-vru-xx-khkh-40/
      [PICTURE] => 
    )

  [21] => Array
    (
      [NAME] => Перегородка учетного отсека для ВРУ XX.ХХ.60
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/peregorodka-uchetnogo-otseka-dlya-vru-xx-khkh-60/
      [PICTURE] => 
    )

  [22] => Array
    (
      [NAME] => Перегородка вводного отсека для ВРУ 18.ХХ.40
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/peregorodka-vvodnogo-otseka-dlya-vru-18-khkh-40/
      [PICTURE] => 
    )

  [23] => Array
    (
      [NAME] => Перегородка вводного отсека для ВРУ 18.ХХ.60
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/peregorodka-vvodnogo-otseka-dlya-vru-18-khkh-60/
      [PICTURE] => 
    )

  [24] => Array
    (
      [NAME] => Перегородка вводного отсека для ВРУ 20.ХХ.40
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/peregorodka-vvodnogo-otseka-dlya-vru-20-khkh-40/
      [PICTURE] => 
    )

  [25] => Array
    (
      [NAME] => Перегородка вводного отсека для ВРУ 20.ХХ.60
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/peregorodka-vvodnogo-otseka-dlya-vru-20-khkh-60/
      [PICTURE] => 
    )

  [26] => Array
    (
      [NAME] => Полка для ВРУ XX.45.40
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/polka-dlya-vru-xx-45-40/
      [PICTURE] => 
    )

  [27] => Array
    (
      [NAME] => Полка для ВРУ XX.63.40
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/polka-dlya-vru-xx-63-40/
      [PICTURE] => 
    )

  [28] => Array
    (
      [NAME] => Полка для ВРУ XX.63.60
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/polka-dlya-vru-xx-63-60/
      [PICTURE] => 
    )

  [29] => Array
    (
      [NAME] => Полка для ВРУ XX.80.60
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/polka-dlya-vru-xx-80-60/
      [PICTURE] => 
    )

  [30] => Array
    (
      [NAME] => Стяжка для ВРУ XX.45.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/styazhka-dlya-vru-xx-45-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [31] => Array
    (
      [NAME] => Стяжка для ВРУ XX.63.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/styazhka-dlya-vru-xx-63-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [32] => Array
    (
      [NAME] => Стяжка для ВРУ XX.80.XX
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/styazhka-dlya-vru-xx-80-xx/
      [PICTURE] => 
    )

  [33] => Array
    (
      [NAME] => Уголок продольный для ВРУ XX.ХХ.40
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/ugolok-prodolnyy-dlya-vru-xx-khkh-40/
      [PICTURE] => 
    )

  [34] => Array
    (
      [NAME] => Уголок продольный для ВРУ XX.ХХ.60
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/ugolok-prodolnyy-dlya-vru-xx-khkh-60/
      [PICTURE] => 
    )

  [35] => Array
    (
      [NAME] => Уголок вертикальный 1090 (оцинк.), для ВРУ 18.ХХ.ХХ
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/ugolok-vertikalnyy-1090-otsink-dlya-vru-18-khkh-khkh/
      [PICTURE] => 
    )

  [36] => Array
    (
      [NAME] => Уголок вертикальный 1290 (оцинк.), для ВРУ 20.ХХ.ХХ
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/ugolok-vertikalnyy-1290-otsink-dlya-vru-20-khkh-khkh/
      [PICTURE] => 
    )

  [37] => Array
    (
      [NAME] => Уголок вертикальный 640 (оцинк.), для ВРУ XX.ХХ.ХХ
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/ugolok-vertikalnyy-640-otsink-dlya-vru-xx-khkh-khkh/
      [PICTURE] => 
    )

  [38] => Array
    (
      [NAME] => Z-профиль для ВРУ XX.XX.40
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/z-profil-dlya-vru-xx-xx-40/
      [PICTURE] => 
    )

  [39] => Array
    (
      [NAME] => Z-профиль для ВРУ XX.XX.60
      [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/products/iek/metallicheskie-obolochki/aksessuary-dlya-vvodno-raspredelitelnykh-ustroystv-vru-sbornykh/z-profil-dlya-vru-xx-xx-60/
      [PICTURE] => 
    )

)

Остались вопросы? Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами

Показать контакты
© 2023 «ЭкспрессЭлектроХолдинг». Все права защищены.